اخبار باشگاه مشتریان سفیر

اعلام برندگان ترم 7

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر قرعه کشی اعضای باشگاه مشتریان سفیر در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 انجام شد.     جهت مشاهده اسامی

تخفیف خرید اشتراک شنوتو

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر؛   تخفیف جدید شنوتو، خرید اشتراک 6 ماهه و یک ساله به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد.

اعلام برندگان ترم 6

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر قرعه کشی اعضای باشگاه مشتریان سفیر در روز چهارشنبه مورخ 1402/09/29 انجام شد.     جهت مشاهده اسامی

تخفیف ثبت نام دوره آموزشی آمانج

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر؛   تخفیف جدید آمانج، خرید دوره های آموزشی آنلاین به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد. 10% تخفیف

تخفیف خرید دوره های آنلاین دانشجویار

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر؛   تخفیف جدید دانشجویار، خرید دوره های آموزشی آنلاین به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد. 60% تخفیف

تخفیف ثبت اولین سفارش در چیتاپست

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر؛   تخفیف جدید چیتاپست، ثبت سفارش ارسال بسته پستی به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد. 20% تخفیف