اخبار باشگاه مشتریان سفیر

اعلام برندگان ترم ۸

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر؛ قرعه کشی ترمیک اعضای فعال در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ انجام شد.     جهت مشاهده اسامی برندگان

اعلام برندگان ترم ۷

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر قرعه کشی اعضای باشگاه مشتریان سفیر در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ انجام شد.     جهت مشاهده اسامی

تخفیف خرید اشتراک شنوتو

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر؛   تخفیف جدید شنوتو، خرید اشتراک ۶ ماهه و یک ساله به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد.

اعلام برندگان ترم ۶

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر قرعه کشی اعضای باشگاه مشتریان سفیر در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ انجام شد.     جهت مشاهده اسامی