همکاری با باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان موسسه زبان سفیرگفتمان، فضایی پویا و تعاملی با مشتریانی است که به سفیرگفتمان اعتماد کرده اند.

حضور یکجای طیف گسترده ای از مشتریان، که به صورت بالقوه خدمات دیگری نیز نیاز دارند، برای بسیاری از کسب و کارها جذاب است.

لذا در صورتی که هر شرکتی بتواند ضمن حفظ اصول کاری سفیرگفتمان، برای مشتریان ما مزیتی ایجاد کند، مورد استقبال خواهد بود.

قطعا تفکر برنده – برنده به نفع مشتریان سفیرگفتمان و سازمان همکار، از اصول اولیه همکاری بوده و رضایت مشتریان همواره بالاترین اولویت سازمان خواهد بود.

برخی از پیشنهادهای ارائه شده تا این لحظه عبارتند از تامین جوایز باشگاه مشتریان، برنامه های اطلاع رسانی و کمپین های مشترک، ایجاد ارتباط های متقاطع و…

لذا در صورتی که سازمانی ایده، نظر یا طرح مشترکی را داشته باشد، می تواند توانمندی ها و پیشنهادات خود را در این خصوص از طریق فرم زیر به ما اعلام کند.