مسابقه چیستان به وقت پاییز

مسابقه چیستان به وقت پاییز از تاریخ 1 لغایت 5 آبان ماه برگزار شده است. در این مسابقه 5 چیستان پرسیده شد و شرکت کنندگانی که به بیشتر از 4 سوال، جواب درست داده باشند به صفحه گردونه شانس رفته و شانس خود را برای برنده شدن یکی از جوایز متنوع ما امتحان کردند.

پاسخ سوالات مسابقه:

 

  1. What can you break, even if you never pick it up or touch it?        (answer: Promise )
  2. What is always in front of you but can’t be seen?        (answer: The future )
  3. Who works only one day in the year but never gets fired?        (answer: Santa Claus )
  4. What has no beginning and no end?        (answer: Circle )
  5. What is in the sky which has no feathers, cries but has no eyes?        (answer: Clouds )