برندگان قرعه کشی ترم ۸ سال ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
آبتین جعفر پیشهCybertalk38*****044200 هزار تومان تخفیف ثبت نام
آیدا رفیعی دستجردیانقلاب89*****020100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
عرشیا اسمانی مقدمنارمک91*****015100 هزار تومان تخفیف ثبت نام
ماهان کیوانی نژادانديشه شهريار برادران99*****01530% تخفیف خرید کتاب درسی
اکرم علیزادهنارمک27*****00125% تخفیف خرید کتاب درسی