فرم سنجش علایق

دانشجوی گرامی، ضمن سپاس از حضور گرم شما، فرمی که در اختیار دارید جهت شناسایی علایق و انتظارات شما و افزایش کیفیت خدمات مورد ارائه به دانشجویان وفادار مورد استفاده قرار می‌گیرد، خواهشمند است در تکمیل فرم دقت نمایید.

(از شماره تماس و آدرس ایمیل شما جهت ارسال اطلاعات سایر رویدادهای مرتبط با علایق شما استفاده خواهد شد)