تخفیف اجاره اقامتگاه از سایت شب

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر

تخفیف جدید شب، سامانه آنلاین اجاره روزانه اقامتگاه به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد.

۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان تخفیف ارائه شده توسط شب، بر روی تمام اقامتگاه ها قابل استفاده است.

 

 

 

برای دریافت کد تخفیف کلیک کنید