تخفیف اجاره اقامتگاه از سایت شب

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر

تخفیف جدید شب، سامانه آنلاین اجاره روزانه اقامتگاه به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد.

50 تا 400 هزارتومان تخفیف ارائه شده توسط شب، بر روی تمام اقامتگاه ها قابل استفاده است.

 

 

 

برای دریافت کد تخفیف کلیک کنید