باشگاه مشتریان سفیر گفتمان

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر

در تاریخ 13 آبان 1401 همزمان با روز دانش آموز چالشی در سایت باشگاه مشتریان برگزار گردید،4 سوال مطرح گردید که شرکت کنندگان با توجه به سایت سفیر می توانستند جواب سوالات را پیدا کنند. 

این چالش تا تاریخ 17 آبان 1401مهلت شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 21 آبان 1401 قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که جواب صحیح داده بودند برگزار گردید.

به این دونفر از عزیزان ضمن تبریک؛ تور تهران گردی به ارزش 180/000تومان  هدیه داده می شود. اسامی برندگان در زیر اعلام میگردد:

نام و نام خانوادگیکد ملی
نفر اولهادی طباطبایی
3****0024
نفر دومفاطمه گل براری
4****2080