اعلام برندگان چالش روز دانش آموز

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر

در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ همزمان با روز دانش آموز چالشی در سایت باشگاه مشتریان برگزار گردید،۴ سوال مطرح گردید که شرکت کنندگان با توجه به سایت سفیر می توانستند جواب سوالات را پیدا کنند. 

این چالش تا تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱مهلت شرکت داشت و سرانجام در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که جواب صحیح داده بودند برگزار گردید.

به این دونفر از عزیزان ضمن تبریک؛ تور تهران گردی به ارزش ۱۸۰/۰۰۰تومان  هدیه داده می شود. اسامی برندگان در زیر اعلام میگردد:

نام و نام خانوادگیکد ملی
نفر اولهادی طباطبایی
۳****۰۰۲۴
نفر دومفاطمه گل براری
۴****۲۰۸۰