باشگاه مشتریان سفیر گفتمان

همراهان همیشگی باشگاه مشتریان سفیر؛

مسابقه نوروزی باشگاه مشتریان سفیر از تاریخ 1402/12/20 آغاز و تا تاریخ 1403/01/13 برگزار گردید. شرایط شرکت در مسابقه داشتن ترم فعال در ناتوس و وارد شدن به حساب کاربری بوده است.

مسابقه نوروزی باشگاه مشتریان سفیر شامل هفت مرحله که با سمبل های سفره هفت سین برگزار شد. این مراحل با فواصل زمانی 3 روزه فعال می شدند و در مرحله آخر(سین هفتم) با توجه به پاسخ سوالات 6 مرحله قبل شرکت کنندگان رمز مسابقه را پیدا کرده و با وارد کردن رمز مسابقه در مرحله هفتم وارد قرعه کشی شدند.

اسامی برندگان مسابقه نوروزی باشگاه مشتریان سفیر:

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
کاملیا کیانفرآیلتس شریعتی41*****045هندزفری بلوتوثی
پرناز قلمبرپیروزی78*****0016۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام
سحر خزایینارمک08*****0256۰۰ هزار تومان تخفیف ثبت نام