باشگاه مشتریان سفیر گفتمان

همراهان همیشگی باشگاه مشتریان سفیر؛

مسابقه Correct and Win به مناسبت روز معلم از تاریخ 1403/02/09 لغایت 1403/02/16 در سایت باشگاه مشتریان سفیر برگزار گردید. شرکت کنندگان پس از ورود به حساب کاربری در مسابقه شرکت کرده و پس از وارد نمودن پاسخ های صحیح خود در قرعه کشی شرکت کردند.

نتایج برندگان قرعه کشی:

 

نام و نام خانوادگیشعبهکدملینوع و مقدار تخفیف
ودود عباسیجمالزاده87*****002500 هزارتومان تخفیف ثبت نام
فاطمه افشاریورامین73*****041200 هزارتومان بن خرید از توربین تحریر
زهرا خراسانیپل رومی17*****007رمان انگلیسی
اعظم شمسازگل83*****053رمان انگلیسی
مهسا تندرویوسف آباد00*****270رمان انگلیسی