دانشجویان وفادار

دانشجوی وفادار به فردی اطلاق می‌شود که حداقل ۲۰ ترم در سفیر ثبت‌نام کرده باشد.

به منظور گروه‌بندی زبان‌آموزان وفادار ، نرم‌افزار ناتوس اقدام به شناسایی زبان‌آموزان و تعداد ترم‌های گذرانده ایشان نموده و نام گذاری گروه‌ها براساس جدول ذیل می‌باشد:

 

گروه‌هاتعداد ترمنام گذاری گروه‌ها در نرم افزار
مشتریان وفادار گروه ۳۲۰ تا ۲۹ ترمLC3 (loyal customer 3)
مشتریان وفادار گروه ۲۳۰ تا ۳۹ مترLC2 (loyal customer 2)
مشتریان وفادار گروه ۱۴۰ ترم به بالاLC1 (loyal customer 1)

آشنایی با جشنواره ها و رویدادهای برگزار شده برای دانشجویان وفادار

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار آبان ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار آبان ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار مهر ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار مهر ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

آموزش زبان در سینما دانشجویان وفادار مهر۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

آموزش زبان در سینما دانشجویان وفادار مهر۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

آموزش زبان در سینما دانشجویان وفادار شهریور۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

آموزش زبان در سینما دانشجویان وفادار شهریور۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

کارگاه آموزشی دانشجویان وفادار مرداد ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

کارگاه آموزشی دانشجویان وفادار مرداد ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار خرداد ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار خرداد ۱۴۰۲

تصاویر بیشتر

تور تهرانگردی LC1 دی ماه 1401

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار (LC3) دی ۱۴۰۱

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار (LC3) دی ۱۴۰۱

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان آذر 98

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان آذر ۹۸

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان آذر ۹۸

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان دی ۹۸

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان دی ۹۸

تصاویر بیشتر

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان دی ۹۸

تصاویر بیشتر

سومین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۷

سومین جشنواره تکریم دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۷

تصاویر بیشتر

سومین جشنواره تکریم دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۷

تصاویر بیشتر

دومین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۷

دومین جشنواره تکریم دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۷

تصاویر بیشتر

دومین جشنواره تکریم دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۷

تصاویر بیشتر

اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 96

اولین جشنواره تکریم دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۶

تصاویر بیشتر

اولین جشنواره تکریم دانشجویان وفادار LC2 سال ۱۳۹۶

تصاویر بیشتر