باشگاه مشتریان سفیر گفتمان

نتایج قرعه کشی

قرعه کشی به صورت ترم به ترم، بین کدملی های وارد شده در سایت باشگاه مشتریان سفیر انجام و در این صفحه اعلام می گردد.

زمان باقی مانده تا قرعه کشی بعدی:

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه