نتایج قرعه کشی

قرعه کشی به صورت ترم به ترم، بین کدملی های وارد شده در سایت باشگاه مشتریان سفیر انجام و در این صفحه اعلام می گردد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تا قرعه کشی بعدی باقی مانده است.