برنامه تور دانشجویان وفادار
سرزمین بازی روشانو
22 تیرماه 1403
ساعت حضور در سرزمین بازی روشانو  9:00 صبح
ردیفجزییات
1معارفه
2استفاده از خدمات شهربازی روشانو
3صرف میان وعده در کافه
4استفاده از خدمات شهربازی روشانو
5صرف نهار در رستوران