تخفیف دوره های ورزشی انرجیم

همراهان عزیز باشگاه مشتریان سفیر؛

 

تخفیف جدید انرجیم، اپلیکیشن ورزشی انرجیم به تخفیفات سایت باشگاه مشتریان افزوده شد.

۲۵% تخفیف ارائه شده توسط انرجیم، بر روی تمامی دوره ها قابل استفاده است.

 

 

برای دریافت کد تخفیف کلیک کنید